Πραγματοποιούνται εργασίες συντήρησης στο σύστημα.