Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Δράσεις
Δράση 2.5: Εκπαιδευτικές επισκέψεις, συναντήσεις στρογγυλής τραπέζης & φόρουμ
Δράση 2.5
Τίτλος:Εκπαιδευτικές επισκέψεις, συναντήσεις στρογγυλής τραπέζης & φόρουμ
WP:Πληροφορίες & Δημοσιότητα
Περίοδος:01/07/2015 - 30/09/2016
Παραδοτέα:2.5.1, 2.5.2